Tafeltennisvereniging SHOT Soest

Binnen onze vereniging zijn veel vrijwilligers werkzaam. Zo is de dagelijkse gang van zaken in handen van het bestuur. Zij worden daarin ondersteund door diverse commissies. 

De ALV benoemt de individuele bestuursleden. Het financiële toezicht is in handen van de Kascommissie en daarnaast kennen we ook een vertrouwenspersoon. 

Onderstaand organogram laat zien hoe de structuur bij Shot is geregeld.

Wil je weten welke vrijwilligers er binnen onze club actief zijn? Kijk dan bij onderstaande tabbladen voor de samenstelling van de diverse commissies.

Binnen onze vereniging zijn veel vrijwilligers werkzaam. Zo is de dagelijkse gang van zaken in handen van het bestuur. Zij worden daarin ondersteund door een aantal commissies. Onderstaan organogram laat zien hoe de structuur bij Shot is geregeled. Wil je welke vrijwilligers er binnen onze club actief zijn, dan kun je dat terugvinden in de onderstaande tabbladen