Start RTC Midden

Om jonge talenten optimaal verder te helpen in hun ontwikkeling heeft de NTTB het zogenaamde ‘Beleid onder 13’ opgesteld. Onderdeel van dit beleid is onder andere om kinderen onder de 13 jaar zoveel mogelijk in hun eigen regio op hoog niveau te laten trainen. Daartoe zijn er verspreid over het land verschillende RTC’s (Regionale Trainingscentra) opgericht. In onze regio was nog geen RTC, maar met ingang van volgend seizoen start RTC Midden en dit RTC wordt o.a. gefaciliteerd door SHOT.

Nieuws en mededelingen van bestuur

Projectenplan sportvisie

Sportbestuurders en sportfederatie tezamen met de gemeente houden zich thans bezig met de uitwerking van het projectenplan. Relevante onderwerpen zijn onder meer het elders onderbrengen van de uren sport Paulus Potterlaan en gebouw Willaert; de nieuwe huursystematiek; pachtovereenkomsten en de oprichting van een beheerstichting. Het bestuur van SHOT participeert in de verschillende werkgroepen. In april zal in samenspraak met de sportfederatie de huidige stand van zaken doorgesproken worden. Naar verwachting zal voor de zomer de uitwerking van het projectenplan gereed zijn.

Mededelingen van het bestuur

Vanuit de bestuursvergadering van december zijn er weer diverse mededingen. Hieronder vind je een update. Onderwerpen die aan bod komen zijn de besluiten van de gemeente omtrent paracommercie en de huurtarieven. Verder komt de PingPongPower club aan bod en ook wordt aandacht besteed aan de selectietraining voor de talenten bij de jeugd.

Over twee weken start de competitie weer. Daarom is ook goed ook weer te vermelden dat tijdens de competitie het clubtenue gedragen dient te worden. Wie nog geen shirt heeft, kan zich melden bij René Rietveld.

De “buddiiweken” bij onze sportvereniging!

Tussen 2-18 oktober vinden de sportieve “buddiiweken” in Soest plaats! In de buddiiweken mogen kinderen uit groep 5-8 samen met een vriend(in) gratis meedoen met een reguliere training bij een sportvereniging naar keuze. Ook bij onze vereniging zullen in deze weken een aantal “buddii”s aanschuiven bij de trainingen om kennis te maken met de tafeltennissport, de leden en de vereniging! Het hoofddoel van dit project is om kinderen kennis te laten maken met de vele leuke sporten die Soest biedt. Kinderen kunnen zich nu nog aanmelden op www.sportinsoest.nl!

Nieuws en mededelingen van het Bestuur

Ook deze maand weer een aantal nieuwsberichten vanuit het Bestuurd. Ten eerste aandacht voor de ALV. Deze is gepland op maandagavond 29 juli. Noteer deze datum alvast in je agenda. In de zomer vindt ergroot onderhoud plaats in het Di Lassogebouw. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen we wel gewoon doorspelen, alleen zijn de kleedkamers dan niet toegankelijk (doorgang naar de zaal via EHBO hok, omkleden moet dus thuis).