Theo Daselaargroep op reanimatiecursus

Afgelopen weken hebben de leden van de Theo Daselaargroep een reanimatiecursus gevolgd. Een uitstekend initiatief zodat verschilende leden adequaat kunnen handelen bij bijvoorbeeld een hartstilstand. Onder meer door gebruik te maken van een Automatische Externe Defibrillator (AED). De cursus werd gegeven in het proeflokaal van SHOT en werd mede mogelijk gemaakt door sponsor FAB. In de weekkrant werd ook aandacht besteed aan dit initiatief van de Theo Daselaargroep.

Wanneer is SHOT open in de Kerstvakantie?

De komende twee weken (‘Kerstvakantie’) hebben we bij SHOT aangepaste openings- en trainingstijden. Hieronder vind je een overzicht van de openingstijden. Gedurende de Kerstvakantie is er natuurlijk ook nog het oliebollentoernooi (vrijdag 30 december) en op vrijdag 6 januari is de Nieuwsjaarsreceptie. In het weekend van 7 en 8 januari zijn de Menereis Open Soester.

SHOT en Menereis verlengen samenwerking

Vanochtend, tijdens het jaarlijkse KinderTafelTennis Feest (KTTF) hebben SHOT en Menereis hun samenwerkingsovereenkomst verlengd. De nieuwe samenwerking loopt t/m eind 2015 en heeft daarmee looptijd van 4 jaar. Voorzitter René Rietveld: “De samenwerking met Menereis is ons de afgelopen jaren erg goed gevallen. Wij zijn dan erg blij dat we de samenwerking hebben kunnen verlengen en kijken met veel genoegen uit naar de komende 4 jaar.”

Tsuri Menereis en René Rietveld proosten op de nieuwe samenwerking

SHOT en Menereis verlengen samenwerkingsovereenkomst

Afgelopen week hebben SHOT en hoofdsponsor Menereis een akkoord gesloten voor de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over de samenwerking van de afgelopen 3 jaar en zijn dan ook enthousiast over de verlenging van deze samenwerking. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal ingaan op 1 januari en heeft een looptijd van 4 jaar. De ondertekening van de nieuwe overeenkomst zal plaatsvinden tijdens het basisscholierentoernooi op 17 december a.s.

Helpers gezocht voor basisscholierentoernooi

Binnenkort staat het basisscholierentoernooi weer voor de deur. Net als voorgaande jaren kunnen we hulp van de jeugdleden weer goed gebruiken, voornl bij voor tellen. Hieronder vind je meer informatie en tevens de laatste stand van zaken rondom de Grote Clubactie en activiteiten die we gaan organiseren met de opbrengsten van deze actie.

Mededelingen van het bestuur

Vanaf 10 september start de verkoop van loten in het kader van de jaarlijks terugkerende Grote Clubactie. Per verkocht lot houdt de vereniging daar 80% aan over. De activiteitencommissie zal daarom weer een plan de campagne starten en jeugdleden gaan betrekken bij de verkoop van de loten. Hierbij zijn door de beste lotenverkopers weer prachtige attenties te verdienen. We hopen dan ook dat de (jeugdige) lotenverkopers bij de leden terecht kunnen voor het kopen van vele loten!

Ledenwerving

Op basis van het plan van aanpak in het kader van Ledenwerving en Behoud is door het bestuur een aanbrengregeling vastgesteld. Het doel van deze regeling is om leden van SHOT aan te moedigen om nieuwe leden aan te brengen. In dit zelfde kader is een 10 rittenkaart in de maak ten behoeve van nieuwe leden die de drempel voor het aangaan van een jaar abonnement nog net iets te groot vinden. Met deze 10 rittenkaart kunnen de nieuwe leden vrijblijvend deelnemen aan training en/of vrij spelen. Daarnaast wordt een advertentie ontwikkeld ten behoeve van plaatsing in krant en/of op social media. We bevorderen daarmee de naamsbekendheid in de regio.