Stroeve start bij de jeugd

De start van de jeugdcompetitie was voor veel teams niet gemakkelijk. Dat kwam onder meer omdat soms teams niet compleet waren en invallers nodig hadden. Desondanks zijn de verwachtingen voor dit voorjaar best goed!

Aarzelende start van de jeugd

De najaarscompetitie ging van start bij de jeugd. Alle teams speelden thuis. Met een veelbelovende lichting van jeugdspelers waren de verwachtingen best hoog gespannen! Ook al debuteerden bijna alle spelers in een hogere klasse. Het kwam er nog niet overal even goed uit. De start was wat aarzelend … 

Aangepaste jeugdteams najaar 2015

De competitieleider van de afdeling Midden heeft gemeend dat de Shot-teams niet helemaal ‘naar sterkte’ zijn opgegeven. Dat betreft dan met name de teams Shot 2, 3 en 4. Daarom hier een aangepaste versie. De betreffende spelers zijn al geïnformeerd.

Jeugdteams najaar 2015

Met deze teams gaan we komend najaar de strijd aan in de jeugdcompetitie van de afdeling Midden. Natuurlijk weten we nog niet welke klassen de teams zullen krijgen, maar verwacht mag worden dat weer veel spelers in een hogere klasse zullen gaan spelen. We wachten af!